Serdecznie Witamy Wszystkich Zainteresowanych

 

Pragniemy poinformować Państwa, że w Warszawie przy ul. Dubois 12 lok.16 w lipcu 2009 roku, powstała Kancelaria Notarialna prowadzona przez notariusz Dorotę Tyczyńską-Grzeszyk oraz notariusz Iwonę Krupińską.

Kancelaria zapewnia fachową obsługę, lojalność wobec wszystkich stron czynności, krótkie terminy realizacji umów, przyjemną atmosferę w stylowych wnętrzach biura.

Notariusz może dokonać także czynności w innym miejscu niż kancelaria w szczególnych okolicznościach lub, jeżeli przemawia za tym charakter czynności.

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragnąć nadać formę notarialną.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, czuwająca nad należytym dokonaniem czynności i zabezpieczeniem praw i interesów wszystkich stron z zachowaniem tajemnicy służbowej.

Notariusz może odmówić dokonania czynności, jeżeli miałaby być sprzeczna z prawem.

Czynności notarialne, dokonywane są przez notariusza zgodnie z prawem i mają charakter dokumentu urzędowego.

Wszystkie czynności dokonuje się w języku polskim lub korzystając z pomocy tłumaczy przysięgłych współpracujących z kancelarią.

 

Kancelaria przyjmuje interesantów w godzinach pracy kancelarii: poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

 

W szczególnych przypadkach notariusz może dokonać czynności poza godzinami pracy kancelarii po uprzednim uzgodnieniu.